Bedouin Travel AB

Telefon 031-708 18 82

E-post:
info@bedouintravel.se

E-post för flygbokningar:

resor@bedouintravel.se


Huvudkontor:

Karl Gustavsgatan 52,

411 31 Göteborg.


Besöksadress:

Karl Gustavsgatan 52

Nyheter

TUR mässan 2013

Våra erbjudanden

Abu Dhabi är huvudstaden i Förenade Arabemiraten och i emiratet Abu Dhabi

Staden ligger på en T-formad halvö i Persiska viken. Staden hade uppskattningsvis en miljon invånare år 2000, varav cirka 83 % är utländska gästarbetare. 2008 fanns ett mer exakt invånarantal nämligen 945 268.

17 kilometer utanför Abu Dhabi byggs en stad i öknen, Mazdar, som aspirerar att bli världens mest ekologiskt hållbara stad med plats för 40 000 invånare. Här samlas all expertis kring förnyelsebara energikällor och hållbarhetsteknologi och staden har ett universitet.

Historiskt var pärlfiske en viktig näring i Abu Dhabi, och staden har utgjort huvudort för Persiska vikens pärlfiske.[2]